Київський р-н, субота, 09:00-12:10

Програма курсу

Механіка
1. Вхідний контроль. Математичний апарат. Кінематика, частина 1. Details 00:00:00
2. Кінематика, частина 2 Details 00:00:00
Кінематика. Тест 00:00:00
Молекулярна фізика і термодинаміка
Електродинаміка
Коливання і хвилі. Оптика
Квантова фізика. Елементи теорії відносності